יהב הפקות
phone3, phone, contact, telephone, support, call
למידע, ייעוץ או הצעת מחיר
עוזי יהב:
054-7745-440
זכויות יוצרים בהפקת סרטוני תדמית

סרטון תדמית הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים

מפתיע שאני צריך לכתוב כזו כותרת, אבל מסתבר שזה לא נושא 'מקובל' בתחום הפקת סרטוני תדמית לעסקים. הלקוחות שמבקשים מאיתנו להפיק סרטון תדמית עבור העסק שלהם, מתייחסים לסרטון כבתור 'חפץ' שקנו, שיש להם זכות להשתמש בו כראות עינייהם, וזה נכון. אבל, אין להם כל זכות לשנות כלום בסרטון התדמית, אפילו לא לקצר אותו, כי אז הם משנים את היצירה, שמוגנת בזכויות יוצרים של חברת ההפקות. כלומר, חייבים לעשות הפרדה בין 'שימוש' בסרטון התדמית, שזו זכותו של הלקוח אחריי שקיבל ואישר את הסרטון, לבין 'שינוי' של הסרטון, שזו אפשרית רק על ידי חברת ההפקה המקורית שהפיקה את הסרטון. אפילו לנו חברת הפקת סרטוני תדמית לעסקים, אין זכות לבצע שינויים בסרטון תדמית שהפיקה חברת הפקה אחרת. 

 

באיזה נושאים זכויות היוצרים באים לידי ביטוי בהפקת סרטוני תדמית?

אלה הנושאים שבהם יש משמעות לזכויות היוצרים של חברת ההפקות:

1. סרטון התדמית המוגמר מוגן משינויים- אחריי שהסרטון אושר ונמסר ללקוח, אסור ללקוח לבצע בו כל כל שינוי. אסור להאריך או לקצר אותו, אסור לשנות בו את המוזיקה, אסור להוסיף עליו כתוביות או כותרות. בקיצור- לא לשנות כלום. מדובר על יצירה מקורית של חברת ההפקות, שרק לה הזכות לבצע שינויים בסרטון. כמובן, גם אם אחריי כמה שנים הלקוח מעוניין לעדכן את הסרט לפי השינויים בחברה, את העדכון חייבת לבצע אותה חברת הפקה שהפיקה את הסרטון, ולא הלקוח וגם לא חברת הפקות אחרת. בעבר, פנו אליינו לקוחות ובקשו שנבצע כמה שינויים קטנים בסרטון תדמית שלהם, והם די הופתעו שסירבנו. הפעם היחידה שהסכמנו, זה אחריי שהלקוח הביא אישור בכתב שקנה את הזכויות לשינויים בסרטון. 

2. חומרי הגלם שבתהליך ההפקה הם קניין של חברת ההפקות- זה נושא שלצערי יוצר ויכוחים עם הלקוחות, בשל חוסר ההבנה לגביי חומרי הגלם. לדוגמא, אם במסגרת ההפקה סוכם שנדרש לצלם צילומי וידאו בתוך העסק, כל חומרי הגלם שצולמו במהלך ההפקה הם קניין של חברת ההפקות, אבל משמשות אך ורק לטובת הפקת הסרטון של אותו עסק. אסור לחברת ההפקות להשתמש באותם חומרי גלם עבור לקוחות אחרים. חומרי גלם אלה לא מסופקים ללקוח, אלא אם משלם עליהם בנפרד, כי הוא לא הזמין את צילומי הוידאו, הוא הזמין סרטון מוגמר וזה מה שהוא יקבל. כמובן, חברת ההפקות מתחייבת לשמור את כל חומרי הגלם, כך שכאשר הלקוח יבקש לעדכן את הסרטון, ניתן יהיה להשתמש בחומרי הגלם שכבר צולמו. 

3. מוזיקה מקורית מותאמת לסרטון מסויים בלבד- במידה והסרטון כולל מוזיקה מקורית שהולחנה במיוחד לסרטון על ידי מלחין ומעבד, היא אמורה לשמש עבור אותו סרטון בלבד. אסור להשתמש בה עבור סרטון תדמית אחר, כי שוב מדובר על קניין של חברת ההפקות. 

4. שימוש בחומרי גלם של הלקוח לא משנים בעלות- ישנם סרטוני תדמית בהם משלבים גם חומרי גלם שהלקוח מספק, כגון: צילומי וידאו של מוצרים חדשים שקיימים אצל הלקוח, או שרטוטים סכמתיים שמסבירים את התפקוד של המוצר, וכן הלאה. באישור הלקוח ניתן לשלב חומרי גלם אלו בתוך סרטון התדמית, ורק באותו סרטון שעבור הלקוח שסיפק את חומרי הגלם. עדיין, חומרי גלם אלו הם קניין של הלקוח, ואסור להשתמש בהם עבור סרטונים אחרים. אחריי שהשילוב בוצע, שוב לא ניתן לבצע שינויים בסרטון המוגמר, גם אם השינויים הם בקטעים שמבוססים על חומרי גלם של הלקוח, כי שוב מהרגע שהסרטון סיים את ההפקה ואושר- הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים.

 

האם ישנם מקרים שיוצרים מגבלות שימוש על ידי הלקוח?

למעלה כתבתי שסרטון תדמית שסופק ללקוח, מאפשר לו כל שימוש בסרטון, על פי ראות עיניו. אבל ישנם מקרים שנוצרת מגבלת שימוש, והם:

1. במידה ובסרטון משתתפים שחקנים- לפי איגוד החשקנים, עלות יום צילומים של שחקנים הם בתלות בשימוש של הסרטון. לדוגמא, עלות יום צילומים לסרטון תדמית שיועלה לאינטרנט נמוך יותר מיום צילומים של אותו שחקן לסרטון תדמית שישודר בטלוויזיה. לכן, במידה והלקוח הזמין סרטון לשימוש באינטרנט, זה מה שמסוכם עם השחקנים ומשולם להם עבור יום הצילומים, ואז- אסור לשדר את הסרטון בטלוויזיה, למעט אם זה מה שהוגדר מראש, ושולם לשחקנים.

2. במידה ובסרטון משולבת מוזיקה מקורית- בדיוק כמו במקרה של שחקנים, אותה דרישת עלות שונה קיימת בהתאם למדיה בה ישודר סרטון התדמית.


ראו כמה דוגמאות של סרטוני תדמית ששכללו נושאים מוגנים בזכויות יוצרים:
 
במידה ואתה מעוניין לחשוף קו מוצרים חדש, או לפנות לקהל יעד חדש, מומלץ להפיק סרטון מוצר שיווקי, אשר משמש כמקדם מכירות עקרי של קו המוצרים.
במידה ואתה מעוניין להציג את העסק כמוביל בתחומו, ולהגדיל חשיפה ללקוחות חדשים, מומלץ להפיק סרטון תדמית לעסק.
צפה בקישור זה במגוון גדול של סרטוני תדמית, אשר הופקו לעסקים שונים, החל מעסקים קטנים ועד לחברות תעשייתיות, וכן לחברות הייטק.

יהב הפקות- סרטוני תדמית לעסקים

 סרטון תדמית לבנייני האומה שבירושלים

מדובר על סרטון תדמית שיווקי של מרכז הקונגרסים בירושלים, בנייני האומה, שנועד לשיווק של המרכז בארץ, והלקוח משתמש בו הן באתר של בנייני האומה, והן כקידום ברשתות חברתיות. הסרטון כיצירה מוגמרת מוגן בזכויות יוצרים, כך שהלקוח לא יכול לבצע שינויים ועדכונים לסרטון, אלא באמצעותנו שהפקנו את הסרטון. בנוסף, בסרטון משולבים מספר רב של נושאים, שכל אחד מהם גם מוגן בזכויות יוצרים: צילומי הוידאו, צילומים מרחפן, קריינות מקורית בעברית, מוזיקה מקורית שהולחנה במיוחד לסרטון תדמית זה. בסרטון גם משולבים חומרי גלם רבים שהלקוח סיפק מאירועים שהתקיימו במקום בעבר, והם כמובן היו ועודם קניין של הלקוח. 

לסיכום, סרטוני תדמית הם יצירות שללקוח מותר לעשות בהם כל שימוש, אבל אסור לו לבצע שינויים בסרטונים אלא רק על ידי חברת ההפקות. בכל הפקה של סרטון תדמית חשוב להקפיד ולהגן על הזכויות של חברת ההפקות.

 למידע שימושי נוסף בנושא:      איך מגבשים קונספט ויזואלי לסרטוני תדמית?                                             מה מיוחד בסרטון התדמית של יהב הפקות?

 

 סרטון תדמית לשיטת תיקוני פח 'יבשה'

מדובר על סרטון תדמית של כ- 1.5 דקות, אשר נועד לקדם שיווקית רשת מוסכים שפיתחו שיטה חדשנית לביצוע תיקוני פח, ללא צורך בתיקוני פחחות מורכבים וצביעה מחדש של החלק הפגוע, מה שגום לירידת ערך. סרטון תדמית זה משמש אותם באתר החברה. לצורך קידום ברשתות חברתיות, נדרשו סרטוני תדמית הרבה יותר קצרים. לצורך כך, רק לנו כחברת הפקה של הסרטון המקורי היה אישור לבצע את קיצור הסרטון, וליצור מספר סרטונים יותר קצרים לרשתות חברתיות. אותו דבר כאשר רצו מספר טיזרים של כ- 15 שניות לצורך העלאת פרסומת לפני הצגת סרטים ביוטיוב, אנחנו בצענו זאת עבורם. בנוסף, מכיוון שהשתתף בסרטון שחקן, והוגדר שהסרטון יוצג רק באינטרנט, כאשר הלקוח ביקש להציג קטע קצר בטלוויזיה, הוא נדרש לתוספת שתלום עבור השחקן. 

 ראו סרטון תדמית למיזם בשוק האמריקאי שהפקנו לאחרונה

זו דוגמא לסרטון תדמית, שבו שילבנו הרבה מאוד חומרים שלא אנחנו צילמנו. בכדי לשלב בסרטון חומרים שלא אנחנו צילמנו, רכשנו את חומרי הגלם מתוך מאגרים באינטרנט (Stock Footage), כולל זכויות שימוש לשיווק באינטרנט. זה איפשר לנו לעשות כל שימוש בסרטון התדמית. ישנם אנשים שלא מודעים לחובת הרכישה החוקית של חומרי גלם, ולאחר שהם מסיימים את ההפקה עם חומרי גלם שהורידו מהאינטרנט, ללא רכישת זכויות, ומעלים את הסרטון שלהם ליוטיוב, הם די מהר מתגלים על ידי מערכות זיהוי אוטומטיות, וחוטפים תביעות שעשרות ובמאות אלפי דולרים, תלוי בחומרי הגלם.

​בין לקוחותינו ניתן למצוא מגוון גדול של חברות ועסקים מתחומים שונים, החל מעסקים קטנים ועד לחברות תעשייתיות, וחברות הייטק מובילות.
 צרו קשר 
כתובת
הכבאים 13, רמת גן מפה
phone3, phone, contact, telephone, support, call
envelop3, envelop, mail, email, contact, letter
location, location, map, marker, pin
טלפון - עוזי יהב
  054-7745-440
עקבו אחרינו ברשתות החברתיות
© יהב הפקות כל הזכויות שמורות
יהב הפקות